dustrica
dustrica

DUSTRICA

Članak 1. - Općenito

(1) Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, izrada, izdavanje, korištenje i poništavanje Dustrice.
(2) Dustrica je nestranačka iskaznica s podacima navedenim na njezinoj površini.
(3) Dustrica nije sredstvo plaćanja već iskaznica koja vlasniku omogućava kupnju proizvoda i usluga sa popustom.
(4) Popust se ostvaruje na prodajnim mjestima davatelja usluga koji su navedeni u popisu davatelja usluga.
(5) Davatelji usluga prethodno su dali pisanu izjavu u tiskanom ili elektronskom obliku o popustu za korisnike Dustrice.

Članak 2. - Izdavanje

(1) Dustrica se izdaje na zahtjev korisnika.
(2) Zahtjev se podnosi u pisanoj formi ili preko elektronskog obrasca.
(3) Dustrica se izdaje jednokratno osobama do trideset godina starosti.
(4) Zahtjev za izdavanje Dustrice može podnijeti osoba s boravištem na području Grada Dubrovnika.
(5) Prilikom predaje zahtjeva korisnik je dužan predočiti dokaz o boravištu na području Grada Dubrovnika.
(6) Dokazom o prebivalištu na području Grada Dubrovnika smatra se važeća osobna iskaznica ili putovnica.
(7) Popunjavanjem pristupnice korisnik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću prihvaća uvjete korištenja Dustrice.

Članak 3. - Elementi

(1) Dustrica sadrži slijedeće elemente:
A) Podatke otisnute na prednjoj strani iskaznice:
- broj Dustrice,
- ime i prezime korisnika,
- datum rođenja,
- fotografiju korisnika;

B) Grafičke elemente otisnute na poleđini iskaznice:
- grafičko rješenje s tekstom: „DUSTRA (nacrtano srce) MLADE“.

Članak 4. - Izrada

(1)Dustricu izdaje i izrađuje FotoStar Dubrovnik.
(2) Popis davatelja usluga sa popustom dostupan je u FotoStaru Dubrovnik.
(3) Izdavatelj osigurava redovito osvježeni popis davatelja usluga sa popustom.

Članak 5. - Trajanje izrade

(1) FotoStar Dubrovnik je dužan izdati Dustricu u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 6. - Trajanje

(1) Dustrica prestaje vrijediti:
- prijavom gubitka ili krađom iskaznice,
- neovlaštenim korištenjem,
- uništenjem,
- oštećenjem,
- navršavanjem 30 (trideset) godina starosti.

Članak 7. - Cijena

(1) Cijena izrade Dustrice je 10 (deset) kuna.
(2) Cijenu izrade Dustrice određuje FotoStar Dubrovnik.
(3) Trošak izdavanja Dustrice snosi korisnik.

Članak 8. - Prenosivost

(1) Dustrica se izdaje na ime korisnika i nije prenosiva na druge osobe.
(2) Korisnik Dustricu ne smije dati na korištenje, prodati ili posuditi drugoj osobi.
(3) Zabranjeno je uzeti, kupiti ili upotrijebiti tuđu Dustricu kao svoju.
(4) Popust se daje samo korisniku Dustrice uz predočenje iste.
(5) Prilikom predočenja iskaznice ista ne smije biti ispravljana ili vidno oštećena.

Članak 9. - Promjena i gubitak

(1) U slučaju promjene osobnih podataka o korisniku koji su tiskani na Dustrici, korisnik je dužan od FotoStara Dubrovnik u roku od osam (8) dana od nastanka promjene zatražiti izradu nove Dustrice.
(2) U slučaju gubitka ili krađe iskaznice korisnik je obvezan nestanak iskaznice prijaviti izdavatelju.
(3) Izdavatelj je dužan u roku od 15 (petnaest) dana izraditi novu važeću iskaznicu.

Članak 10. - Otkazivanje

(1) Korisnik ima pravo u svako doba pisanim putem otkazati korištenje iskaznice uz povrat iste izdavatelju.
(2) Iskaznica prestaje vrijediti od primitka pisane obavijesti i povrata iskaznice izdavatelju.

Članak 11. - Prava izdavatelja

(1) U slučaju kršenja odredbi ovog pravilnika izdavatelj zadržava pravo proglasiti iskaznicu nevažećom, te zatražiti njezin povrat.
(2) Izdavatelj zadržava pravo otkazati Dustricu korisniku bez prethodnog upozorenja i bez obrazloženja razloga otkazivanja iste.


IME OBJEKTA ADRESA OBJEKTA DJELATNOST POPUST
U G O S T I T E LJ S T V O
1 TUTTO BENE (UVALA LAPAD) ŠETALIŠTE KRALJA ZVONIMIRA 29 PIZZERIA & FAST FOOD 35%
2 TUTTO BENE (OD PUČA) OD PUČA 7 PIZZERIA & FAST FOOD 35%
3 TUTTO BENE (SREBRENO) ŠETALIŠTE DR. FRANJA TUĐMANA 8 PIZZERIA & FAST FOOD 35%
4 POKLISAR RIBARNICA 1 RESTORAN 30%
5 GOSSIP ICE CREAM BOŠKOVIĆEVA 1 SLASTIČARNA 30%
6 APETIT UGOSTITELJSTVO 30%
7 TINEL ANTUNINSKA BB CAFFE BAR 30%
8 KAVANA PIZZERIA SKALIN BRSALJE 10 CAFFE RESTORAN 30%
9 ALA MIZERIJA OD KOLORINE RESTORAN 30%
10 RHEA SILVIA MATA VODOPIĆA 12 E KAVANA WINE & TAPAS BAR 30%
11 CAFFE BAR D´EL OD BATALE 8 CAFFE BAR 25%
12 TAVERNA NOSTROMO (Petka) OBALA STJEPANA RADIĆA 38 CAFFE RESTORAN 25%
13 BISTRO TAVULIN CVIJETE ZUZORIĆ 1 RESTORAN 20%
14 KONOBA DUBRAVA - BOSANKA BOSANKA BB RESTORAN 20%
15 KONOBA DUNDO MAROJE KOVAČKA 1 RESTORAN 20%
16 BEACH BAR DODO ŠULIĆ BEACH CAFFE BAR 20%
17 CAFFE BAR AMOR OD BATALE 17 CAFFE BAR 20%
18 FONTANA PUB IZMEĐU POLAČA 5 CAFFE BAR 20%
19 PIZZERIA PROVA PADRE PERICE 1 PIZZERIA 20%
20 PIZZERIA NEMO ŽRTAVA S DAKSE PIZZERIA 20%
21 PIZZERIA ŽUPAHO VUKOVARSKA 1 (mlini) PIZZERIA 15%
22 DOLCE VITA NALJEŠKOVIĆEVA 1A SLASTIČARNA 10%
23 CAFFE BAR BELFAST MARKA MARULIĆA 21 CAFFE BAR 10%
24 CAFFE VELVET MASARYKOV PUT 3B CAFFE BAR 10%
25 SMART BAR MATEJ ANTE STARČEVIĆA BB FRESHOP 10%
26 PIVNICA DUBRAVA BABIN KUK RESTORAN 10%
27 RESTORAN ORSAN IVANA ZAJCA 2 RESTORAN 10%
28 RESTORAN BUONO KNEZA DOMAGOJA 1B RESTORAN 10%
29 KONOBA BELVEDERE IVA VOJNOVIĆA 58 RESTORAN 10%
30 SLASTIČARNA SIRENA ŠETALIŠTE KRALJA ZVONIMIRA 40a SLASTIČARNA 10%
31 PANTO PITA IVA VOJNOVIĆA 83 FAST FOOD 10%
32 FAST FOOD CEZAR IVA VOJNOVIĆA BB FAST FOOD 5%
LJ E P O T A & M O D A / S P O R T & R E K R E A C I J A
1 BEAUTY LINE wellness centar (HILTON) MARIJANA BLAŽIĆA 3 WELLNESS & ZDRAVLJE 50%
2 ANJANA SPA (RIXOS) LIECHTENSTEINOV PUT 3 WELLNESS & ZDRAVLJE 40%
3 BEAUTY LINE kozmetičke usluge BRANITELJA DUBROVNIKA 2 LJEPOTA I ZDRAVLJE 20%
4 FRIZERSKI SALON ORGANIC LOOK ANDRIJE HEBRANGA 66 FRIZERSKI SALON 20%
5 FRIZERSKI SALON LORENA GABRA RAJČEVIĆA 2a FRIZERSKI SALON 20%
6 AQUA PARK ISPRED HOTELA SPLENDID VODENI SPORTOVI 20%
7 RENT A JET PRESIDENT I SPLENDID VODENI SPORTOVI 20%
8 ANDREA ZVONO DESIGN (RIXOS) LIECHTESTEINOV PUT 3 MODA I DIZAJN 15%
9 ANDREA ZVONO DESIGN (PRESIDENT) IVA DULČIĆA 39 MODA I DIZAJN 15%
10 PLAVA SABLJARKA OD PUČA BB RONILAČKA I RIBARSKA OPREMA 15%
11 SEGWAY TIM DUBROVNIK FRANA SUPILA 10B VODENI SPORTOVI 10%
12 BEAUTY LINE frizerske usluge BRANITELJA DUBROVNIKA 1 FRIZERSKI SALON 10%
13 BEAUTY LINE fitness centar (HILTON) MARIJANA BLAŽIĆA 2 SPORT I REKREACIJA 10%
U M J E T N O S T
1 ATELIER PERIDOT BOSKOVIĆEVA 11 ATELIER 30%
O S T A L O
1 TRAVEL AGENCY ADRIANA ODV II / 17 CAVTAT TURISTIČKA AGENCIJA 50%
2 BAMBOLA MD IVA VOJNOVIĆA 106 USLUGA SERVISA INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSA, POPRAVAK RAČUNALA I LAPTOPA 50%
3 BAMBOLA MD IVA VOJNOVIĆA 106 USLUGE KOPIRANJA, PRINTANJA I UVEZIVANJA (c/b i color) 50%
4 BAMBOLA MD IVA VOJNOVIĆA 106 USLUGE IZRADE APLIKACIJE ZA AV 50%
5 BAMBOLA MD IVA VOJNOVIĆA 106 KUPOVINA LAPTOPA RAČUNALA, PRINTERA I DRUGE OPREME, ŠK.TORBE, MAGNETNE PLOČE, PLOČE OD PLUTA, SLIKARSKI PRIBOR I SL. OVISNO O ARTIKLU
6 ECO TUK TOURS OD NUNCIJATE 81 TURISTIČKA AGENCIJA 25%
7 AUTO TAXI OBRT BEN TAXI USLUGE 20%
8 AUTO TAXI PAVO TAXI USLUGE 20%
9 BAMBOLA MD IVA VOJNOVIĆA 106 UREDSKI I ŠKOLSKI PRIBOR, SVE VRSTE PAPIRA, TONERI I TINTE ZA PRINTERE 15%
10 RENT A CAR KIN LIECHTENSTEINOV PUT 1 RENT A CAR 10%
11 COBRA ELECTRONICS IVA VOJNOVIĆA 75 PRODAJA RAČUNALA, MOBITELA 10%
12 FOTO STAR IVA DULČIĆA 15 TISKARSKE USLUGE 10%